kereső

A fizető pakolási övezet várakozási díjtételei zónánként

A 2023.05.01-től érvényes új típusú, "dolgozói" bérlet díja 30.000,- Ft/év, 20.000,- Ft/félév, 15.000,- Ft/negyedév vagy 5.000,- Ft/hó.  Az új bérletet azok vásárolhatják meg, akiknek a munkahelye a fizető parkolási övezetben van, és ezt a munkáltató által kiállított eredeti dokumentummal igazolják. Ez alapján személyenként 1 db rendszámra szóló bérlet vásárolható saját, vagy közös háztartásban élő közeli hozzátartozó tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő járműre.  A munkáltatói igazolásnak a következőket kell tartalmazni: munkáltató neve, székhelye, telephelye, munkavégzés helye, határozott idejű jogviszony esetén annak kezdete és várható befejezése. 

 

A fizető pakolási övezet várakozási díjtételei zónánként

1. Parkolójegy díja

   A  B  C
1.  I. zóna  II. zóna  III. zóna
2.  400 Ft/óra  300 Ft/óra  150 Ft/óra

2. Rendszámhoz kötött parkolási bérlet díja

   A  B
 1.  II. zóna  III. zóna
 2.  100 000 Ft/év  75 000 Ft/év
 3.  60 000 Ft/félév  45 000 Ft/félév
 4.  38 000 Ft/negyedév  25 000 Ft/negyedév
 5.  15 000 Ft/hó  10 000 Ft/hó

3. Biankó parkolási bérlet díja

   A  B
 1.  II. zóna  III. zóna
 2.  150 000 Ft/év  115 000 Ft/év
 3.  100 000 Ft/félév  65 000 Ft/félév
 4.  50 000 Ft/negyedév  38 000 Ft/negyedév
 5.  20 000 Ft/hó  15 000 Ft/hó

Természetes személy a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő (1) bekezdésben foglalt
járműre abban a zónában, ahol az ingatlantulajdona van, ingatlanonként 1 darab
kedvezményes parkolási bérletet vásárolhat, feltéve, hogy az ingatlanban lakóhellyel
rendelkezik, Pápa Város Önkormányzata felé helyi adótartozása nincs és a jármű tárolása
az ingatlan területén az épített vagy természeti környezet adottsága miatt nem megoldható.
A kedvezmény mértéke 75 %.